Αποστολή και Επιστροφές

1. Τρόπος αποστολής
Για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σας το e-shop διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους αποστολής :

Α) ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ ΕΛΤΑ Courier, SPEEDEX, ACS Courier ή οποιαδήποτε της επιλογής μας

Η επιλογή της εταιρείας μεταφοράς γίνεται από την Tattoo Supply.
Ο χρόνος αποστολής με courier για την Ελλάδα είναι από μία έως δύο εργάσιμες ημέρες.

Το κόστος αποστολής υπολογίζεται ανάλογα το βάρος της παραγγελίας και αποστέλλετε σχετικό e-mail μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον πελάτη.

2. Τιμές Προϊόντων
Όλες οι τιμές στο e-shop δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.

3. Επιστροφές Προϊόντων
Επιστροφή μέρους της παραγγελίας του πελάτη ή επιστροφή ολόκληρης της παραγγελίας γίνεται αποδεκτή σε περίπτωση που η Tattoo Supply, εκτέλεσε λάθος παραγγελία ή λάθος προϊόν. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρίας για την αποδοχή της επιστροφής.
Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές.

4. Εγγύηση προϊόντων
Η εγγύηση των προϊόντων είναι αυτή που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

5. Επιστροφή χρημάτων
Γίνεται μόνο εάν η Tattoo Supply αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία.

6. Επιστροφή Προϊόντων στο Κατάστημα.
Η πολιτική επιστροφής προϊόντων αφορά και προσδιορίζεται από το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα του e-shop της Tattoo Supply στο οποίο έγινε η παραγγελία. Την αποκλειστική ευθύνη για την εξυπηρέτηση αιτημάτων για επιστροφή προϊόντων από τους Πελάτες για οποιοδήποτε λόγο, φέρουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας.

7. Επικοινωνία με το Κατάστημα
Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με το e-shop της Tattoo Supply. στο οποίο έχει τοποθετήσει παραγγελία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία εμφανίζονται στη σελίδα Επικοινωνία του Καταστήματος.

8. Καταγγελίες, Παράπονα Πελατών
Στην περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ότι, οι αναγραφόμενες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα Ηλεκτρονικού Καταστήματος, της Tattoo Supply., είναι ελλιπείς ή / και λανθασμένες ή οι αναγραφόμενες πληροφορίες σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα ή και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, οι χρεώσεις και ο τρόπος πληρωμής είναι ελλιπή, παραπλανητικά ή ψευδή, μπορεί να επικοινωνήσει με το e-shop της Tattoo Supply., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@tattoosupply.gr

9. Δωσιδικία & Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Tattoo Supply., ή τις συναπτόμενες συμβάσεις αγοράς-πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

10. Αποδοχή Όρων
Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα με τους παραπάνω όρους συνεργασίας και αποδέχεται να πραγματοποιήσει την αγορά σύμφωνα με αυτούς. Οι όροι χρήσης για την συναλλαγή μεταξύ πελάτη και του e-shop της Tattoo Supply., έχουν διαβασθεί από τους ενδιαφερόμενους της συναλλαγής.